BẢN TIN BHTN THÁNG 7 NĂM 2019

Tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tháng 07/2019 là 8.450 người, giảm 6,2% so với tháng 06/2019 (9.009 người) . Tư vấn giới thiệu việc làm là 8.027 người ( chiếm 95% so với NLĐ nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHTN).

  admin  /    21/08/2019  /    877  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương