DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 04/11 đến 19/11/2021

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 04/11 đến 19/11/2021(nộp hs ngày 07/10/2021 đến 22/10/2021)

  admin  /    02/11/2021  /    1222  / 

1/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 04/11/2021 (Nộp ngày 07/10/2021)

2/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 05/11/2021 (Nộp ngày 08/10/2021)

3/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 08/11/2021 (Nộp ngày 11/10/2021)

4/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 09/11/2021 (Nộp ngày 12/10/2021)

5/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 11/11/2021 (Nộp ngày 14/10/2021)

6/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 12/11/2021 (Nộp ngày 15/10/2021)

7/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 15/11/2021 (Nộp ngày 18/10/2021)

8/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 16/11/2021 (Nộp ngày 19/10/2021)

9/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 17/11/2021 (Nộp ngày 20/10/2021)

10/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 18/11/2021 (Nộp ngày 21/10/2021)

11/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 19/11/2021 (Nộp ngày 22/10/2021)

-    Đối chiếu ngày đi "nộp hồ sơ" để tìm tên mình
-          Khi đi nhận kết quả mang theo: giấy tờ tùy thân có hình (cmnd, thẻ cccd...)+ sổ BHXH (nếu có).
-          Trong 3 ngày, kể từ ngày trả kết quả. Nếu ông/bà không đến nhận kết quả thì hồ sơ sẽ bị hủy.
-    Để xem các ngày khác thì "click vào đây"

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH