DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 19/10 đến 03/11/2021

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 19/10 đến 03/11/2021(nộp hs ngày 21/09/2021 đến 06/10/2021)

  admin  /    11/10/2021  /    1238  / 

1/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 19/10/2021 (Nộp ngày 21/09/2021)

2/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 20/10/2021 (Nộp ngày 22/09/2021)

3/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 21/10/2021 (Nộp ngày 23/09/2021)

4/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 22/10/2021 (Nộp ngày 24/09/2021)

5/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 25/10/2021 (Nộp ngày 27/09/2021)

6/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 26/10/2021 (Nộp ngày 28/09/2021)

7/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 27/10/2021 (Nộp ngày 29/09/2021)

8/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 28/10/2021 (Nộp ngày 30/09/2021)

9/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 29/10/2021 (Nộp ngày 01/10/2021)

10/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 01/11/2021 (Nộp ngày 04/10/2021)

11/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 02/11/2021 (Nộp ngày 05/10/2021)

12/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 03/11/2021 (Nộp ngày 06/10/2021)

-    Đối chiếu ngày đi "nộp hồ sơ" để tìm tên mình
-          Khi đi nhận kết quả mang theo: giấy tờ tùy thân có hình (cmnd, thẻ cccd...)+ sổ BHXH (nếu có).
-          Trong 3 ngày, kể từ ngày trả kết quả. Nếu ông/bà không đến nhận kết quả thì hồ sơ sẽ bị hủy.
-    Để xem các ngày khác thì "click vào đây"

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH