DANH SÁCH PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

kèm theo Quyết định số 1185 /QĐ-SLĐTBXH ngày 01/09/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  admin  /    06/09/2021  /    809  / 

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
 NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP DO DỊCH COVID-19 THEO QUYẾT ĐỊNH 23/2021/QĐ-TTg
(kèm theo Quyết định số  1185 /QĐ-SLĐTBXH ngày 01/09/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

THÔNG TIN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ

 HỖ TRỢ THÊM

Tổng
 số tiền hỗ trợ

Họ tên

Giới
 tính

Ngày
 sinh

Số
CMND/
CCCD

Số
 Sổ
BHXH

Tên
 đơn vị hoặc DN nghỉ việc

Số tiền hỗ trợ

Đang mang thai

Số tiền hỗ trợ

Đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi
hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi

Số tiền
hỗ trợ

Họ và tên chồng/vợ

Số CMND/
CCCD

Họ tên trẻ em
chưa đủ 06 tuổi

Ngày sinh

1

Lê Nữ Tố Nhi

Nữ

05/08/1992

225450775

5620644806

Cty TNHH MTV Cẩm Thái

3,710

3,710

2

Nguyễn Văn Truyền

Nam

27/10/1982

385211704

9515002130

Cty TNHH DVBV Ngày & Đêm Bình Dương

3,710

3,710

3

Nguyễn Minh Điền

Nam

28/09/2002

381994505

9621247814

Cty TNHH Ka Hong (VN)

3,710

3,710

4

Nguyễn Văn Thiện

Nam

11/12/1990

312085923

7914065080

Cty TNHH Takako Việt Nam

3,710

3,710

5

Phạm Thị Phụng

Nữ

03/12/1970

914170000588

9106021445

Trưởng mầm non Hoa Phượng

3,710

3,710

6

Lê Thị Vân Anh

Nữ

14/04/1983

187614051

9107155509

Trưởng mầm non Hoa Phượng

3,710

3,710

7

Trần Trung Khang

Nam

03/11/1998

385765839

9521121813

Cty TNHH TC MN Viên Na

3,710

3,710

8

Nguyễn Thanh Khang

Nam

11/08/2000

366273640

9421607126

Cty TNHH TM DV Nam Lợi

3,710

3,710

9

Nguyễn Tiến Toàn

Nam

18/03/1971

280936154

7423439763

Cty TNHH TM DV Nam Lợi

3,710

3,710

10

Nguyễn Văn Quân

Nam

02/10/1997

184342285

7416249647

Cty TNHH TM DV Nam Lợi

3,710

3,710

11

Nguyễn Thị Khánh

Nữ

08/03/1998

184351591

4221384817

Cty TNHH TM DV Nam Lợi

3,710

3,710

12

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Nữ

25/10/2002

366273641

9421730467

Cty TNHH TM DV Nam Lợi

3,710

Nguyễn Thành Bảo

334967354

Nguyễn Anh Nhựt

21/09/2019

1,000

4,710

13

Võ Thị Thanh Diệu

Nữ

30/08/1998

212431098

7938146756

Cty TNHH Shijar (VN)

3,710

3,710

14

Ngô Lê Xuân Yến

Nữ

24/11/1997

264467377

5820480606

Trường mầm non Trăng Vàng

3,710

3,710

15

Trần Phạm Kim Vui

Nữ

09/09/1998

341897160

7416154319

Công ty CP TM Bia Sài Gòn Miền Đông

3,710

Kiên Trọng Nhã

334973431

Kiên Vĩnh Tường

26/01/2019

1,000

4,710

16

Phạm Viết Phượng

Nam

12/06/1991

212653319

5120609892

Cty TNHH TM PT Lest International

3,710

Phạm Viết Phượng

212653319

Phạm Minh Khôi

15/12/2019

1,000

4,710

17

Phan Thị Khánh Chi

Nữ

14/08/1998

184253857

7424879145

Trường Mầm Non Lan Anh

3,710

3,710

Tổng:

63,070

.

3,000

66,070

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH