HỘI THẢO LAO ĐỘNG DI CƯ TIẾP CẬN HỆ THỐNG DVVL CHÍNH SÁCH BHTN-THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG

Những tháng cuối cùng của năm là thời điểm mà các Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) bắt tay lên kế hoạch, định hướng cho năm sau. Một trong những kế hoạch quan trọng đó là chính sách BHTN và Lao động di cư (LĐDC).

  admin  /    01/12/2018  /    334  / 

Những tháng cuối cùng của năm là thời điểm mà các Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) bắt tay lên kế hoạch, định hướng cho năm sau. Một trong những kế hoạch quan trọng đó là chính sách BHTN và Lao động di cư (LĐDC). Vừa qua, trong 2 ngày 28 - 29/11/2018 Viện khoa học lao động và xã hội cùng với sự hỗ trợ của Tổ chức Hanns Seidel Foundation tổ chức hội thảo về “thực trạng và định hướng cải cách cho chính sách BHTN” và “thực trạng tiếp cận hệ thống DVVL của lao động di cư”. Cùng với sự tham gia của đại diện Trung tâm DVVL các tỉnh, Bộ LĐ-TB&XH, đại diện của công ty Manpower Group, đại diện của Mạng lưới hành động vì lao động di cư Mnet.


                      

Hội thảo thực trạng tiếp cận hệ thống DVVL của lao động di cư


Với mục tiêu của buổi hội thảo là đánh giá thực trạng tiếp cận hệ thống DVVL của lao động di cư nội địa từ đó đề xuất các khuyến nghị, chính sách, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống DVVL trong việc thông tin về thị trường lao động, kết nối và duy trì việc làm cho lao động di cư.

 

Đại diện nhóm nghiên cứu của Viện khoa học LĐXH trình bày kết quả khảo sát tại Hà Nội và Bình Dương về thực trạng tiếp cận hệ thống DVVL của lao động di cư. Đồng thời đưa ra các hàm ý và khuyến nghị để người lao động di cư dể dàng tiếp cận hệ thống DVVL.

Về tham dự buổi hội thảo, ông Huỳnh Ngọc Long – GĐ Trung tâm DVVL Đồng Nai đã đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động như: “ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ; kết nối dữ liệu cung – cầu lao động;  đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề; Công tác thực hiện chính sách BHTN.”


                       

Bà Nguyễn Đinh Hoàng Yến – Trưởng phòng Truyền thông

công ty ManpowerGoup VN
Buổi hội thảo còn có sự tham gia của Bà Nguyễn Đinh Hoàng Yến – Trưởng phòng Truyền thông công ty ManpowerGoup với chủ đề “Nguồn nhân lực Việt Nam thời đại 4.0 - thách thức và giải pháp”. Với những nội dung như thay đổi và thách thức của nguồn nhân lực trong tương lai; người lao động trẻ trong thời đại số; tuyển dụng sẽ thay đổi như thế nào trong cách mạng công nghệ 4.0?; giải pháp cho nhà tuyển dụng; nâng cao kỹ năng cho người lao động.

Chia sẽ kinh nghiệm hỗ trợ việc làm cho lao động di cư, Bà Ngô Thị Ngọc Anh – Thành viên ban điều phối Mạng lưới Hành động vì lao động di cư Mnet cho biết: “mục tiêu là thúc đảy sự tham gia và tiếp cận bình đẳng của lao dộng di cư Việt nam với hệ thống an sinh xã hội và thúc đẩy bình đẳng và đảm bảo quyền của lao động di cư được thực thi thông qua các nỗ lực vận động chính sách và các hoạt động dự án can thiệp cụ thế. Với sứ mệnh của Mnet là nâng cao vị thế, đảm bảo quyền và tăng tiếng nói của lao động di cư. Tầm nhìn đến năm 2020, quyền lao động của LĐDC được đảm bảo công bằng hơn thông qua các hệ thống thiết chế quản lý hiệu quả. Hệ thống chính sách pháp luật có quy định riêng về LĐDC. LĐDC tiếp cận được các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao kỹ năng nghề tốt cho đối tượng LĐDC  có cơ hội việc làm được cải thiện”.

                    

Các lãnh đạo, đại diện Trung tâm DVVL các tỉnh và công ty tham dự Hội thảo


Đại diện Trung tâm DVVL Bình Dương, Ông Nguyễn Thanh Phương – PGĐ Trung tâm cho biết: “đánh giá cao Manpower có những khảo sát cụ thể về thách thức và giải pháp cho nguồn nhân lực Việt Nam thời đại 4.0, hiện nay tỉnh Bình Dương tiếp nhận lượng lao động di cư rất lớn. Trung tâm DVVL Bình Dương đang có chủ trương trong năm 2019 xin Ủy ban tỉnh hỗ trợ kinh phí cho LĐDC khi về Bình Dương”. Ông cũng rất tâm đắc về hệ thống giúp việc nhà của Mạng lưới Hành động vì lao động di cư Mnet, hiện tại ở Bình Dương lao động giúp việc nhà đang tăng cao vì số lượng người lao động trên 35 tuổi tìm việc rất khó khăn nên người lao động có xu hướng tìm công việc mới cho bản thân như là giúp việc nhà, vì vậy nên có tiêu chuẩn cụ thể về công việc giúp việc nhà.


                     

Hội thảo chính sách BHTN ở Việt Nam – thực trạng và định hướng cải cách


Trong buổi hội thảo, Viện Khoa học lao động và xã hội cũng đã báo cáo về tình hình thực hiện chính sách BHTN từ kết quả khảo sát tại Hà Nội và Bình Dương. Trong báo cáo cũng đã nêu những ưu điểm, những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách, giải quyết chế độ cho lao động thất nghiệp; đề xuất giải pháp hoàn thiện, sửa đổi chính sách BHTN, tổ chức thực hiện trong tương lai.


                     

                                                            Ông Nguyễn Thanh Phương – PGĐ Trung tâm DVVL Bình Dương phát biểu


Về với hội thảo, Ông Nguyễn Thanh Phương – PGĐ Trung tâm DVVL Bình Dương đã có bài tham luận về những kinh nghiệm thực hiện chính sách về việc làm, kết nối cung cầu lao động và BHTN tại Trung tâm DVVL Bình Dương.

Tham dự hội thảo, Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – PGĐ BHXH TpHCM cho biết: “Cần đưa ra phương pháp để giảm thiểu tình trạng lao động nghỉ việc hơn là giải pháp cho lao động sau khi nghỉ việc. Làm rõ tình trạng thất nghiệp là theo tự nguyện hay theo chu kỳ kinh tế, theo đó cần có những chính sách kích cầu. Cần phải phân tích được thực trạng, nguyên nhân do đâu, hạn chế như thế nào để đưa ra chính sách phù hợp. Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người hưởng trợ thất nghiệp nên có sự liên thông”

Cuối buổi hội thảo là những khuyến nghị về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHTN. Hoàn thiện chính sách về BHTN như:, Tư vấn, GTVL, hỗ trợ đào tạo nghề, hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bổ sung các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho NLĐ.

Ban biên tập Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương