Lịch tổ chức Sàn giao dịch việc làm 2019

Lịch tổ chức Sàn giao dịch việc làm 2019.

  admin  /    15/02/2019  /    309  / 


Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham gia sàn: http://www.vieclambinhduong.vn/Van-Ban

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương