Lịch tổ chức Sàn giao dịch việc làm 2020

Lịch tổ chức Sàn giao dịch việc làm 2020.

  admin  /    15/02/2019  /    5680  / 


 
STT

NGÀY

NỘI DUNG

ĐỐI TƯỢNG

Ghi chú

1

11/5/2020

Phiên GDVL lần thứ 231 Oline

DN + NLĐ Bình Dương và các tỉnh

T2

2

18/5/2020

Phiên GDVL lần thứ 232 Oline

//

T2

3

25/5/2020

Phiên GDVL lần thứ 233 Oline

//

T2

4

01/6/2020

Phiên GDVL Oline mở rộng

//

T2

5

08/6/2020

Phiên GDVL lần thứ 234 Oline

//

T2

6

15/6/2020

Phiên GDVL lần thứ 235 Oline

//

T2

7

22/6/2020

Phiên GDVL Oline mở rộng

//

T2

8

29/6/2020

Phiên GDVL lần thứ 236 Oline

//

T2

9

06/7/2020

Phiên GDVL lần thứ 237 Oline

//

T2

10

13/7/2020

Phiên GDVL lần thứ 238 Oline

//

T5

11

20/7/2020

Phiên GDVL Oline mở rộng

//

T2

12

27/7/2020

Phiên GDVL lần thứ 239 Oline

//

T2

13

03/8/2020

Phiên GDVL lần thứ 240 Oline

//

T2

14

10/8/2020

Phiên GDVL lần thứ 241 Oline

//

T2

15

17/8/2020

Phiên GDVL Oline mở rộng

//

T2

16

24/8/2020

Phiên GDVL lần thứ 242 Oline

//

T2

17

31/8/2020

Phiên GDVL lần thứ 243 Oline

//

T2

18

07/9/2020

Phiên GDVL lần thứ 244 Oline

//

T2

19

14/9/2020

Phiên GDVL Oline mở rộng

//

T2

20

21/9/2020

Phiên GDVL lần thứ 245 Oline

//

T2

21

28/9/2020

Phiên GDVL lần thứ 246 Oline

//

T2

22

05/10/2020

Phiên GDVL lần thứ 247 Oline

//

T2

23

12/10/2020

Phiên GDVL Oline mở rộng

//

T2

24

19/10/2020

Phiên GDVL lần thứ 248 Oline

//

T2

25

26/10/2020

Phiên GDVL lần thứ 249 Oline

//

T2

26

02/11/2020

Phiên GDVL lần thứ 250 Oline

//

T2

27

09/11/2020

Phiên GDVL Oline mở rộng

//

T2

28

16/11/2020

Phiên GDVL lần thứ 251 Oline

//

T2

29

23/11/2020

Phiên GDVL lần thứ 252 Oline

//

T2

30

30/11/2020

Phiên GDVL Oline mở rộng

//

T2

31

07/12/2020

Phiên GDVL lần thứ 253 Oline

//

T2

32

14/12/2020

Phiên GDVL lần thứ 254 Oline

//

T2

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH