PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG BÌNH DƯƠNG NĂM 2018

Thông tin được khảo sát trên 3.850 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng (13.144 vị trí tuyển) và 80.377 người tìm việc tại Trung tâm DVVL Bình Dương (tính đến ngày 24/12/2018).

  admin  /    03/01/2019  /    350  / 


© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương