PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG BÌNH DƯƠNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Thông tin được khảo sát trên 2.426 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng và 40.368 người tìm việc tại Trung tâm DVVL Bình Dương (tính đến ngày 25/06/2018).

  admin  /    21/08/2018  /    960  / 

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương