THÔNG BÁO: Tuyển sinh lớp bồi dưỡng NGHIỆP VỤ VĂN THƯ-LƯU TRỮ và KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ - LƯU TRỮ

Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội về bồi dưỡng nghiệp vụ trong công tác văn thư,lưu trữ,quản trị văn phòng.Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ và KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG và VĂN THƯ - LƯU TRỮ

  admin  /    13/03/2019  /    258  / 

Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

 Mẫu đăng ký tham gia và Giấy xác nhận kinh nghiệm công tác : http://www.vieclambinhduong.vn/Van-Ban


© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương