THÔNG BÁO V/v Chi nhánh Dĩ An mở lại hoạt động

Kể từ ngày 04 tháng 09 năm 2019, Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ việc làm Dĩ An mở lại hoạt động tại Trụ sở chi nhánh (chỗ cũ): Số 10 đường Ngô Văn Sở, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

  admin  /    22/08/2019  /    1254  / 


© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương