THƯ MỜI TẬP HUẤN: CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH AN TOÀN,VỆ SINH LAO ĐỘNG.GIẢI ĐÁP MỘT SỐ THẮC MẮC VỀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN,VỆ SINH LAO ĐỘNG

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của Bộ luật Lao động và Luật An toàn vệ sinh lao động về công tác an toàn,vệ sinh lao động...

  admin  /    08/08/2019  /    495  / 


Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham gia : http://www.vieclambinhduong.vn/Van-Ban

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương