THƯ MỜI THAM GIA LỚP TẬP HUẤN: CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH AT-VSLĐ. MỘT SỐ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ AT-VSLĐ

Với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của Bộ luật Lao động và Luật An toàn vệ sinh lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động, Các văn bản và chính sách Pháp luật cập nhật mới nhất về Công tác An toàn vệ sinh lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Việc Làm - An toàn lao động (Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương) tổ chức lớp tập huấn chương trình: "Các quy định về chính sách An toàn, Vệ sinh lao động. Một số giải pháp thắc mắc về các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động" dành cho người quản lý phụ trách công tác An Toàn, Vệ sinh lao động, thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  admin  /    08/04/2019  /    335  / Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham gia sàn: http://www.vieclambinhduong.vn/Van-Ban

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương