THƯ MỜI THAM GIA LỚP TẬP HUẤN: THỰC HÀNH XÂY DỰNG KPIs HIỆU QUẢ - ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN

KPIs là thước đo hiệu quả của một đối tượng làm việc nào đó. Nhờ có KPIs mà giúp doanh nghiệp đo lường được hiệu quả làm việc của nhân viên, thúc đẩy kết quả công việc ngày một cao hơn, là cơ sở để Doanh nghiệp liên kết các chính sách như trả lương, tăng lương, khen thưởng, bổ nhiệm... một các công bằng. Vậy, làm sao để xây dựng KPIs một cách hiệu quả, sát với thực tế doanh nghiệp? Những kỹ năng, kinh nghiệm nào cần có khi xây dựng KPIs? Tất cả đều có trong chương trình đào tạo đặc biệt: "Thực hành xây dựng KPIs Hiệu quả - Đánh giá thành tích nhân viên"

  admin  /    08/04/2019  /    404  / 


Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham gia tập huấn: http://www.vieclambinhduong.vn/Van-Ban

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương