Thông báo Mở lớp Huấn luyện an toàn,vệ sinh lao động dành cho đối tượng người làm công tác y tế (Nhóm 5)

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương thông báo kế hoạch mở lớp Huấn luyện an toàn,vệ sinh lao động dành cho đối tượng người làm công tác y tế (Nhóm 5)

  admin  /    06/03/2019  /    507  / Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

 Mẫu đăng ký tham gia : http://www.vieclambinhduong.vn/Van-Ban

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương