Thông báo: Mở lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động dành An toàn vệ sinh viên (nhóm 6)

Căn cứ vào Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của chính phủ; Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH quy định ngày 03/07/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương tổ chức lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động dành cho An toàn vệ sinh viên (nhóm 6). Dự kiến khóa học khai giảng ngày 31/03/2018...

  admin  /    06/08/2018  /    324  / 

Rất mong quý doanh nghiệp tham dự.

Nơi download:

1. Danh sách đăng ký tham gia lớp huấn luyện: Tại đây

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương