Thông báo: Tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức Chuyên ngành Lưu trữ học và Chuyên ngành Quản trị văn phòng

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương thông báo tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức Chuyên ngành Lưu trữ học và Chuyên ngành Quản trị văn phòng, cụ thể như sau:

  admin  /    02/08/2018  /    222  / 

Nơi download:

- Giấy đăng ký học: Tại đây

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương