Thư mời: Tham gia Lớp tập huấn "Doanh nghiệp với quyền sở hữu trí tuệ - Những vấn đề cần quan tâm"

Nhằm cung cấp đánh giá về hoạt động quản trị quyền Sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số giải pháp giúp tăng cường hoạt đọng này trong tương lai. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương tổ chức lớp tập huấn theo chuyên đề: "Doanh nghiệp với quyền sở hữu trí tuệ - Những vấn đề cần quan tâm" vào ngày 27/10/2018 tại Trung tâm.

  admin  /    02/10/2018  /    170  /