Thư mời tham dự lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay về nghiệp vụ, kỹ năng an toàn, vệ sinh lao động của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương . Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương tổ chức huấn luyện “giảng viên an toàn lao động, vệ sinh lao động”. Tham dự lớp tập huấn, học viên sẽ được trao đổi trực tiếp với giảng viên của Cục an toàn lao động và các chuyên gia về an toàn lao động trong cả nước. Thời gian khai giảng: 03/12/2018 (tổng thời gian huấn luyện: 80 giờ).

  admin  /    20/11/2018  /    304  / 

                                                                                                                                                       Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham gia lớp tập huấn: Tại đây

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương