Thi Tuyển Lao Động Theo Chương Trình EPS.

Thời gian tuyển: + Đợt 1: Từ 21/12 - 31/12/2021 ngành sản xuất chế tạo. + Đợt 2: Từ ngày 08/02 - 21/02/2022 ngành sản xuất chế tạo; từ ngày 22/02 - 03/02/2022 ngành ngư nghiệp.

  admin  /    16/10/2021  /    203  / 


Nếu trình duyệt không hiển thị nội dung, thì bạn có thể tải về xem tại đây

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH