; TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM BÌNH DƯƠNG

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum là trường công lập, có nhiệm vụ đào tạo theo 3 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh. dịch vụ theo quy định của pháp luật; Hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  admin  /    21/10/2019  /    178  / 

Liên kết đến trường Cao đẳng Cộng đồng KonTum: http://cdcdkontum.edu.vn/

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương