Tuyển dụng công ty Prosh Sai Gon

proshsaigon.kt.hcxk@gmail.com

  admin  /    28/11/2018  /    441  / 


* Nơi nhận hồ sơ: Phòng bảo vệ công ty Prosh SaiGon Lô C4, Đường N4, KCN Nam Tân Uyên, P. Khánh Bình, Tx. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương hoặc qua địa chỉ email proshsaigon.kt.hcxk@gmail.com

Liên hệ: 0274 3652617 (HCNS)

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương