Tuyển dung lao động tại Trà Vinh

Tuyển dung lao động tại Trà Vinh (02/01/2019) Không có thời hạn.

  admin  /    01/02/2019  /    443  / Link các bài báo về thông tin lao động tại Trà Vinh:

https://dantri.com.vn/viec-lam/tra-vinh-hop-bao-vu-hon-10000-cong-nhan-giay-da-bi-nghi-viec-20190131162719326.htm

https://news.zing.vn/cong-ty-da-giay-cho-10000-cong-nhan-nghi-viec-dip-can-tet-post913061.html


Doanh nghiệp đăng ký tham gia vui lòng gửi thông tin về Emali:phonggtvl@gmail.com

Phòng Giới thiệu Việc làm -Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương

Điện thoại:(0274) 3822870 - 3899019

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương