Văn Bản Pháp Quy
Số Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
55 15/05/2020 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP TẬP HUẤN ''MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG MÀ DOANH NGHIỆP CẦN HIỂU VÀ ÁP DỤNG CHÍNH XÁC; NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI, CÓ HIỆU LỰC 01/01/2021''
54 04/05/2020 GIẤY XÁC NHẬN KINH NGHIỆM CÔNG TÁC ( Về an toàn lao động , vệ sinh lao động )
53 20/04/2020 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
52 15/01/2020 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIÀ SÀN LẦN THỨ 231
51 28/11/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIÀ SÀN LẦN THỨ 228
50 23/10/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIÀ SÀN LẦN THỨ 225
49 08/10/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIÀ SÀN LẦN THỨ 224
48 30/09/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 223
47 13/09/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 222
46 09/09/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 221

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương