Văn Bản Pháp Quy
Số Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
49 08/10/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIÀ SÀN LẦN THỨ 224
48 30/09/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 223
47 13/09/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 222
46 09/09/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 221
45 21/08/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 220
44 05/08/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 219
43 26/07/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 218
42 23/07/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HỌC: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TUYỂN DỤNG HIỆU QUẢ
41 18/07/2019 Phiếu đăng ký tập huấn: XÂY DỰNG QUY CHẾ DÂN CHỦ
40 17/07/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ KHÓA KHỌC BẢO MẪU
39 12/07/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 217
37 03/07/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 216
36 01/07/2019 Phiếu đăng ký tham gia phiên giao dịch việc làm khối Kỹ thuật & Văn phòng
35 20/06/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 215
34 04/06/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 214
33 28/05/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 213
33 24/05/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2019/NĐ-CP
32 17/05/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 212
31 17/05/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 211
30 04/05/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN DẦU TIẾNG
29 12/04/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 210
28 08/04/2019 Phiếu đăng ký tham gia lớp tập huấn: THỰC HÀNH XÂY DỰNG KPIs HIỆU QUẢ - ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN
27 08/04/2019 Phiếu đăng ký tham gia tập huấn: CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH AT-VSLĐ. MỘT SỐ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ AT-VSLĐ
26 03/04/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 209
25 28/03/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 208
24 15/03/2019 Phiếu đăng ký tham dự tập huấn: HỆ THỐNG LƯƠNG & ĐÃI NGỘ - THỰC HÀNH XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG & QUY CHẾ LƯƠNG
23 15/03/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 207
22 13/03/2019 Mẫu đăng ký tham gia khóa học BỒI DƯỠNG “NGHIỆP VỤ VĂN THƯ – LƯU TRỮ” VÀ “KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ”
21 07/03/2019 Giấy xác nhận kinh nghiệm công tác Giảng viên ATLĐ,VSLĐ
20 07/03/2019 Giấy đăng ký lớp huấn luyện Giảng viên nguồn.
19 06/03/2019 Phiếu đăng ký tham dự huấn luyện An toàn vệ sinh , lao động (Nhóm 5)
19 25/02/2019 Phiếu đăng ký tuyển dụng Sàn GDVL online đầu xuân 2019
18 18/02/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 205
17 24/01/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 204
16 04/01/2019 Phiếu đăng ký tham dự tập huấn: "phương pháp đánh giá thành tích nhân viên công bằng".
16 25/12/2018 Phiếu đăng ký tham gia sàn 202
15 13/12/2018 Các biểu mẫu (28,29) hướng dẫn doanh nghiệp .
13 10/12/2018 Phiếu đăng ký tham gia sàn 201
12 10/12/2018 Phiếu đăng ký tham gia :Quản trị văn phòng chuyên nghiệp và hiện đại – Chìa khóa thành công cho doanh nghiệp
5 27/11/2018 Phiếu đăng ký tham gia sàn 200.
8 20/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự huấn luyện An toàn vệ sinh , lao động (Nhóm 6)
10 20/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự huấn luyện An toàn vệ sinh , lao động (Nhóm 5)
9 20/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự huấn luyện An toàn vệ sinh , lao động (Nhóm 3)
3 20/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự huấn luyện An toàn vệ sinh , lao động (Nhóm 1)
7 20/11/2018 Danh sách đăng ký khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
6 20/11/2018 Mẫu đăng ký tổ chức huấn luyện giảng viên an toàn vệ sinh lao động
11 15/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự lớp tập huấn "Đầu tư thông minh vào ngân sách chi phí nhân sự"
4 06/11/2018 Phiếu đăng ký tham gia sàn 199
11 20/10/2018 Phiến đăng ký tham gia sàn 198
2 10/10/2018 Phiếu đăng ký tham gia Ngày hội việc làm cho sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. ( 21/10/2018)
1 02/10/2018 Mẫu đăng ký Lớp tập huấn "Doanh nghiệp với quyền sở hữu trí tuệ - Những vấn đề cần quan tâm"

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương