Văn Bản Pháp Quy
Số Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
1 13/06/2022 Trung tâm DVVL Bình Dương
61 07/09/2020 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN ỨNG DỤNG ''BẢN ĐỒ THÀNH CÔNG HẠNH PHÚC''
60 13/08/2020 GIẤY XÁC NHẬN KINH NGHIỆM CÔNG TÁC (Về an toàn lao động, vệ sinh lao động)
59 13/08/2020 PHIẾU ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC ''NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG''
58 02/07/2020 Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số  28/2015/NĐ-CP  ngày 12 tháng 3 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về Bảo hiểm thất n...
57 08/06/2020 Phiếu đăng ký: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – CẢI TIẾN TINH GỌN
56 08/06/2020 THƯ MỜI THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN ''QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – CẢI TIẾN TINH GỌN''
55 15/05/2020 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP TẬP HUẤN ''MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG MÀ DOANH NGHIỆP CẦN HIỂU VÀ ÁP DỤNG CHÍNH XÁC; NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI, CÓ HIỆU LỰC 01/01/2021''
54 04/05/2020 GIẤY XÁC NHẬN KINH NGHIỆM CÔNG TÁC ( Về an toàn lao động , vệ sinh lao động )
53 20/04/2020 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
42 23/07/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HỌC: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TUYỂN DỤNG HIỆU QUẢ
41 18/07/2019 Phiếu đăng ký tập huấn: XÂY DỰNG QUY CHẾ DÂN CHỦ
40 17/07/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ KHÓA KHỌC BẢO MẪU
36 01/07/2019 Phiếu đăng ký tham gia phiên giao dịch việc làm khối Kỹ thuật & Văn phòng
33 24/05/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2019/NĐ-CP
30 04/05/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN DẦU TIẾNG
28 08/04/2019 Phiếu đăng ký tham gia lớp tập huấn: THỰC HÀNH XÂY DỰNG KPIs HIỆU QUẢ - ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN
27 08/04/2019 Phiếu đăng ký tham gia tập huấn: CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH AT-VSLĐ. MỘT SỐ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ AT-VSLĐ
24 15/03/2019 Phiếu đăng ký tham dự tập huấn: HỆ THỐNG LƯƠNG & ĐÃI NGỘ - THỰC HÀNH XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG & QUY CHẾ LƯƠNG
22 13/03/2019 Mẫu đăng ký tham gia khóa học BỒI DƯỠNG “NGHIỆP VỤ VĂN THƯ – LƯU TRỮ” VÀ “KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ”
21 07/03/2019 Giấy xác nhận kinh nghiệm công tác Giảng viên ATLĐ,VSLĐ
20 07/03/2019 Giấy đăng ký lớp huấn luyện Giảng viên nguồn.
19 06/03/2019 Phiếu đăng ký tham dự huấn luyện An toàn vệ sinh , lao động (Nhóm 5)
19 25/02/2019 Phiếu đăng ký tuyển dụng Sàn GDVL online đầu xuân 2019
18 18/02/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 205
17 24/01/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 204
16 04/01/2019 Phiếu đăng ký tham dự tập huấn: "phương pháp đánh giá thành tích nhân viên công bằng".
16 25/12/2018 Phiếu đăng ký tham gia sàn 202
15 13/12/2018 Các biểu mẫu (28,29) hướng dẫn doanh nghiệp .
13 10/12/2018 Phiếu đăng ký tham gia sàn 201
12 10/12/2018 Phiếu đăng ký tham gia :Quản trị văn phòng chuyên nghiệp và hiện đại – Chìa khóa thành công cho doanh nghiệp
5 27/11/2018 Phiếu đăng ký tham gia sàn 200.
8 20/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự huấn luyện An toàn vệ sinh , lao động (Nhóm 6)
10 20/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự huấn luyện An toàn vệ sinh , lao động (Nhóm 5)
9 20/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự huấn luyện An toàn vệ sinh , lao động (Nhóm 3)
3 20/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự huấn luyện An toàn vệ sinh , lao động (Nhóm 1)
7 20/11/2018 Danh sách đăng ký khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
6 20/11/2018 Mẫu đăng ký tổ chức huấn luyện giảng viên an toàn vệ sinh lao động
11 15/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự lớp tập huấn "Đầu tư thông minh vào ngân sách chi phí nhân sự"
4 06/11/2018 Phiếu đăng ký tham gia sàn 199
11 20/10/2018 Phiến đăng ký tham gia sàn 198
2 10/10/2018 Phiếu đăng ký tham gia Ngày hội việc làm cho sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. ( 21/10/2018)
1 02/10/2018 Mẫu đăng ký Lớp tập huấn "Doanh nghiệp với quyền sở hữu trí tuệ - Những vấn đề cần quan tâm"

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH